10 پرنسس قدرتمند دیزنی از ضعیف ترین تا قوی ترین

به گزارش زعفران، اولین انیمیشن دیزنی که اولین پرنسس را تقدیم مخاطبان کرد، دختری کم رو و باوقار به نام سفیدبرفی بود که ترجیح می داد وسط جنگل زندگی کند تا با نامادری خبیثش. کم پیش می آید پرنسس های دیزنی دوشیزه های درمانده باشند، حتی در قصه هایی که پرنسس ها قدرت چندان قابل توجهی ندارند.

10 پرنسس قدرتمند دیزنی از ضعیف ترین تا قوی ترین

واقعیت این است که در روایات دیزنی بسکمک از پرنسس ها مجبور شده اند پتانسیل واقعی خود را سرکوب کنند تا شاهزاده هایشان بدرخشند، اما این نگاه باستانی دیگر در چند دهه اخیر تا حد زیادی تغییر کرده و تقریباً از بین رفته است. شاید باید از جنبش های مدافع حقوق زنان از این بابت تشکر کرد. حالا دیگر بیشتر با پرنسس های مستقلی طرفیم که قهرمان شجاع و قوی قصه هستند. قدرت ذاتی که در پرنسس های دیزنی وجود دارد مخاطبان زیادی را از نسل های گوناگون تحت تأثیر قرار داده است ولی بعضی از آنها از سایرین قوی ترند.

10. اراده قوی زیبای خفته در برابر طلسم جادوگر شرور برای مدت کوتاهی مقاومت می کند

آورورا پرنسس زیبای خفته وقتی پری ها مسئولیت مراقبت از او را برعهده می گیرند تا او را از طلسم جادوگر شرور در امان نگه دارند، تبدیل به بریار رز می شود. او نسبتاً کمرو به نظر می آید اما ساکت بودنش را نباید به حساب ضعفش گذاشت.

آورورا با شوریدن در برابر خاله هایش و مجبور کردن آنها به افشای هویت سلطنتی او قدرتش را به رخ می کشد. آورورا برای مدت کوتاهی پیش از لمس کردن دوک نخ ریسی و رفتن به خوابی بی رؤیا وجهه ای از عمق عاملیت و قدرت خود را نشان می دهد. البته پیش از آنکه طلسم شیطانی از او قدرتمندتر عمل کند.

9. شخصیت مستقل سیندرلا از زمانه خودش خیلی جلوتر بود

سیندرلا در خانه پدری اش از سوی نامادری خبیث و دختران خبیث ترش دائم مورد شدیدترین ظلم ها واقع می شود. اما او اجازه نمی دهد این ظلم او را از پای درآورد و به ورطه نومیدی و بدبختی بکشاند. بلکه برعکس سیندرلا با هر روز زندگی مثل شروعی دوباره برخورد می کند، بارقه ای از امید که او را در آن شرایط تاریک و غم انگیز که از کنترلش خارج است، گرم و زنده نگه دارد.

یکی از ویژگی های شاخص سیندرلا استقلال اوست. با تمام شرایط پیچیده و مقررات سفت و سختی که برایش وجود دارد پیروز می شود از چشمان همیشه مزاحم نامادری فرار کند و به کمک فرشته مهربان و موش های باوفا به مهمانی پسر حاکم برود، و آنجا با پسر حاکم این شاهزاده مجذوب کننده قصه ها ملاقات کند و بعد هم بی سر و صدا به خانه برشود، بی آنکه آب از آب تکان بخورد و کسی بویی ببرد. این ویژگی واقعاً قابل ستایش است.

8. شجاعت و هوش بل دیو و دلبر دیو را از این رو به آن رو می کند

بل دیو و دلبر یکی از اولین پرنسس های دیزنی است که اهل کتاب و مطالعه است و این ویژگی را آشکارا داد می زند. او بی اندازه باهوش است و کتاب زیاد خوانده است، احتمالاً بیشتر از بخش اعظم روستایی که در آن زندگی می کند. در واقع این مترقی بودن بل با ماهیت محافظه کار روستا و ساکنانش در تضاد است.

او در خانواده سلطنتی به جهان نیامده و هیچ علاقه ای هم به کسب ثروت و عناوین و القاب بی معنی بادآورده ندارد. شجاعت بل به اندازه ای دور از انتظار است که دیو را عمیقاً تحت تأثیر قرار می دهد و دگرگون می کند. اولش از منش نافرمانبر بل خوش اش نمی آید اما به مرور شیفته ثبات و صبر سرکش او می شود.

7. آریل پری دریایی درست مثل پدرش قوی و شجاع است

آریل بیشتر از آستانه تحمل پدرش ماجراجو است. پادشاه تریتون از دخترانش انتظار دادرد در اندازه شأن و جایگاه خود رفتار کنند و نروند در آب ها پی ولگردی و خوشگذرانی. اما آریل دقیقاً همین کار را می کند و پدر و دختر هیچ متوجه نیستند که هر دو عین هم اند، تا خاتمه فیلم.

آریل شجاعانه به لانه ارسلا می رود و از او می خواهد برای بودن با عشقش که دوپایی روی زمین است، شاهزاده اریک، به او پا بدهد. البته که صدایش را در ازای دو پا می دهد و این لزوماً بهترین تصمیمی نیست که برای رسیدن به محبوب می توان گرفت اما اگر فرض را بر این بگذاریم که عشق او بسیار بزرگ و فداکارانه است شاید در جهانی کارتون بشود از این کارش گذشت. به هر روی، با اینکه آریل گاهی می تواند خل وضع و یاغی باشد اما بدون شک جسور و شجاع است.

6. تیانا پرنسس و قورباغه در تبدیل کردن رؤیاهایش به واقعیت فراتر از تصور تواناست

در پرنسس و قورباغه تیانا از آن دسته افرادی است که برای سنجیدن عمق رودخانه هر دو پایش را در آب فرو می کند. به چه معنا؟ یعنی هر آنچه را دارد در یک کار به مخاطره می اندازد. دوست دارد خودش برای خودش کسی باشد، نمی خواهد آنچه از پیش تقدیمش شده جلو رؤیابافی او را بگیرد. بنابراین با اینکه در واقعیت همه چیز دارد اما دست از رؤیای رستوران داشتن برای خودش برنمی دارد. او اصرار دارد که خودش با زور بازوی خودش پول در آورد نه اینکه از پدرش بگیرد. تیانا به قدری قوی است که می تواند خودش رؤیایش را از هیچ بسازد.

5. پوکوهانتس از حق تمام موجودات بی زبان دفاع می کند

پوکوهانتس به جان اسمیت یکی از درس های پایه ای بوم شناسی را یاد داد؛ که در هر تخته سنگ و درخت و هر موجودی زندگی جریان دارد، روحی هست و نامی. او چون با طبیعت زندگی کرده است می تواند زبان طبیعت را ترجمه کند. پوکوهانتس چراغ روشن قدرت و عدالت است و همیشه از حق آنها که زبانی برای سخن ندارند دفاع می کند، چه حیوانات باشند، چه گیاهان چه انسان های استعمارگری که به سرزمین او آمده اند.

4. موآنا جهان بهتری را از آنچه به او داده شده، در سر می پروراند

موآنا از بچگی آدم مستقلی بوده و البته مایه سرافکندگی پدر. موآنا با اینکه گاهی به خودش شک می کند اما به خاطر نگاه بازی که به زندگی و جهانی بهتر، جهانی که باید داشته باشیم نه آنچه به ما داده شده، دارد تافته جدابافته است و با دیگران فرق دارد.

او به سرعت مأموریتی را که از سوی اقیانوس به اش متحول شده می پذیرد و با رفتن در پی قلب گمشده تفیتی بالادستی هایش را دست می اندازد. اگرچه شجاعت موآنا ذاتی است اما در رابطه نزدیکش با اقیانوس است که تبدیل به شخصیتی قوی و باابهت می شود.

3. جزمین علاءالدین برای شکوفا کردن توانایی هایش نیاز به چراغ جادو ندارد

جزمین قراردادهای دست و پاگیر جامعه را به زیبایی به چالش می کشد. او نمی پذیرد که پرنسس مطیع و سربه زیر مورد پسند خانواده و جامعه باشد و از قصر فرار می کند تا با مردم عادی نشست و برخاست کند. او با همین کار در یک روز چیزهایی را درباره مردم یاد می گیرد که پدرش در کل سلطنتش دانسته است.

در نهایت جزمین آزادی اش را با قبول مسئولیت همه چیز و گرفتن اوضاع در دستان خودش به دست می آورد. او با خوش فکری و جسارت حق واقعی اش به تاج و تخت عقربا را به دست می آورد. علاء الدین برای دسترسی به توانایی هاش به غول چراغ جادو نیاز دارد اما جزمین بدون هیچ کمکی از چراغ جادو یا هر کس و چیز دیگر پتانسیل ها و توانایی های خودش را کشف و شکوفا می کند.

2. قدرت حقیقی السا در یخ زده جدا از قابلیت یخی اش، عشق اش به آناست

جادوی یخی السا بدون شک یکی از قدرتمندترین توانایی هایی است که پرنسس های دارای قدرت دیزنی تا به حال داشته اند. توانایی های بی شمار او از به وجود آوردن معماری زیبا در قلعه یخی تا تغییر دادن شرایط آب و هوا حقیقتاً بی مثال است. همین طور توانایی او در ویرانی هم بی انتهاست، به همین علت است که سعی می کند موهبتش را پنهان کند. با اینکه توانایی های جادویی او شگفت انگیز و منحصربه فرد است اما می توان گفت این عشق او به خواهرش آناست که قدرت درونی او را شکوفا می کند.

1. مولان ثابت می کند که زنان از پس هر کاری که مردان می کنند و حتی بیشتر از آن ها برمی آیند

مولان قوانین جامعه را برهم می ریزد. او به جای آنکه زندگی بر طبق عرف زن بودن را انتخاب کند، خودش را به شکل یک مرد جا می زند و تصمیم می گیرد به جای پدرش به خدمت اجباری برود. شجاعت مولان بعد از این تصمیم به سرعت به محک گذاشته می شود اما او پیروز می شود دشمنانش را فقط و فقط با شجاعت و بی پروایی شکست بدهد. او به هر قالبی دربیاید تجسم قدرت است. و به این نگاه باستانی که زن ها را ضعیف تر از مردان می داند، دهن کجی و ثابت می کند که زن ها این توانایی را دارند که از پس هر کاری که مردان می کنند، برآیند.

منبع: cbr

منبع: دیجیکالا مگ
انتشار: 8 اردیبهشت 1401 بروزرسانی: 8 اردیبهشت 1401 گردآورنده: gsaffron.ir شناسه مطلب: 456

به "10 پرنسس قدرتمند دیزنی از ضعیف ترین تا قوی ترین" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "10 پرنسس قدرتمند دیزنی از ضعیف ترین تا قوی ترین"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید